News

Raport: Comisia din 2005 a ridicat documente din arhiva SIPA, predate apoi Monicăi Macovei

Comisia din 2007 nu știe dacă membrii Comisiei desemnate în februarie 2005, care au ridicat documente din arhiva operativă a SIPA și le-au predat Monicăi Macovei, le-au restituit arhivei și nici dacă fostul ministru Macovei a valorificat în vreun fel acele documente, se arată în raportul privind activitatea comisiei din mai 2007.

„Membrii Comisiei desemnate prin OMJ nr. 106/C/03.02.2005 au ridicat documente din arhiva operativă aflată în cadrul Serviciului de Informații Clasificate din Ministerul Justiției pe care le-au predat ministrului justiției, Monica Macovei. Comisia actuală (autoarea prezentului Raport) nu a putut identifica și nu cunoaște dacă documentele clasificate (SSID, SS, S) ridicate de membrii comisiei prevăzute la pct. (d) au fost restituite de acești membri sau de către ministrul justiției, Monica Macovei, și nici dacă alte măsuri de valorificare au fost dispuse de fostul ministru al justiției Monica Macovei”, se precizează în Raportul privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1348/C din 31 mai 2007.

În raportul Comisiei constituită în anul 2007 se mai arată că, la nivelul Serviciului de Informații Clasificate din cadrul Ministerului Justiției, a fost identificată o arhivă redusă de documente aparținând fostei DGPA și fostei SIPA, documentele făcând parte din categoria documentelor clasificate — toate nivelurile de clasificare — dar nu sunt înregistrate sau sunt înregistrate defectuos în registrele speciale gestionate de acest serviciu.

loading...

„Această componentă importantă a arhivei operative a fostei DGPA a fost inventariată de o comisie desemnată de către fostul ministru Monica Macovei prin OMJ nr. 106/C/03.02.2005, fiind formată din domnii Paul Dumitriu, Nicolae Neagoe, Flavius Crâznic și Aldea Nicolae. Ca și la data inventarierii lor de către comisia nominalizată, nici în prezent aceste documente din arhiva operativă nu sunt înregistrate în registre speciale conform prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și ale HG nr. 585 /2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. Documentele clasificate sunt păstrate în fișete fără a avea rezoluție de arhivare din partea Ministrului Justiției”, se menționează în Raport.

Potrivit Raportului, Comisia formată în anul 2005 ar fi identificat în arhivă materiale informative cu posibile activități infracționale săvârșite de magistrați.

„Comisia de inventariere menționată de litera (d) (Comisia formată în 2005 — n.r.) a identificat documente clasificate constând în note ale fostei DGPA (materiale informative cu privire la posibile activități infracționale săvârșite de magistrați), acestea fiind înregistrate fără a avea rezoluția Ministrului Justiției sau a unui secretar de stat cu privire la modalitatea prin care aceste documente au fost trimise, spre verificare, organelor competente, conform legislației penale în vigoare în materia sesizării unor activități infracționale”, se mai arată în document.

loading...
To Top